دانلود نرم افزار ساخت و ویرایش فایل های پی دی اف Master PDF Editor v4.3.00  

Master PDF Editor نرم افزاری برای ساخت،ویرایش،نمایش،رمزگذاری و چاپ فایل های XPS و PDF می باشد. با استفاده از این برنامه می توان فایل های PDF را به صورت عکس هایی با فرمت JPG ،TIF ،PNGBMP وارد و یا ذخیره کرد و یا فایل های XPS و pdf را به یکدیگر تبدیل کرد. همچنینی می توانید به فایل های خود ویژگی های جدیدی مانند دکمه ها، کلیدها، فیلدهای متن، چک باکس،هایلایت متن،خط کشی عبارات و .. را بیافزایید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

چه بر سر این خاک آمده  

اولین بار برای شیوه درمانی دکتر بسکی و تجربه زندگی با ایشان به ترکمن صحرا رفتم
دومین سفر زیر سایه استاد گرانقدر مهوش شیخ الاسلامی عزیز و ماجد نیسی عزیز برای تکمیل کردن مستند تنگراه بود
داشتم آماده می شدم برای سفر سوم تا با آرامش راهی ترکمن صحرا بشوم و به گذشته خودم نگاهی بیندازم و از بودنم با این کوله بار تجربه لذت ببرم و حتمن سری به گورستان خالد نبی بزنم و در سکوتش محوش شوم
حالا در اخبار می خوانم گورستان خالد نبی را به آتش کشیده اند
تکه ای

ادامه مطلب  

اوزگورلوک ...  

توفوللویان  توفان   گه ره ک   اسه دابو اولکه ده ن   او   اولکه یهداغیدسادا داغیدماسادابولوتلاریندا  یوخ  سوچوپیس ایبلیسین یاساسی  داغیلیر  یاغمورلارلا  داملا داملااوزگورلوک  گویده ن   دوشوب  آخیایتیپدیاینسانلار ایچینده ن  قاچاندان  بری ...

ادامه مطلب  

اوزگورلوک ...  

توفوللویان  توفان   گه ره ک   اسه دابو اولکه ده ن   او   اولکه یهداغیدسادا داغیدماسادابولوتلاریندا  یوخ  سوچوپیس ایبلیسین یاساسی  داغیلیر  یاغمورلارلا  داملا داملااوزگورلوک  گویده ن   دوشوب  آخیایتیپدیاینسانلار ایچینده ن  قاچاندان  بری ...

ادامه مطلب  

اوزگورلوک ...  

توفوللویان  توفان   گه ره ک   اسه دابو اولکه ده ن   او   اولکه یهداغیدسادا داغیدماسادابولوتلاریندا  یوخ  سوچوپیس ایبلیسین یاساسی  داغیلیر  یاغمورلارلا  داملا داملااوزگورلوک  گویده ن   دوشوب  آخیایتیپدیاینسانلار ایچینده ن  قاچاندان  بری ...

ادامه مطلب  

اوزگورلوک ...  

توفوللویان  توفان   گه ره ک   اسه دابو اولکه ده ن   او   اولکه یهداغیدسادا داغیدماسادابولوتلاریندا  یوخ  سوچوپیس ایبلیسین یاساسی  داغیلیر  یاغمورلارلا  داملا داملااوزگورلوک  گویده ن   دوشوب  آخیایتیپدیاینسانلار ایچینده ن  قاچاندان  بری ...

ادامه مطلب  

در خورد فیل  

"نفاق از کفر بدتر است". آنها که جلسات حاج آقا مجتبی تهرانی را می‌رفتند این تکه کلام ایشان، خوب یادشان است. پیرمرد می‌گفت شبیه خودتان باشید. در خانه فاسق نباشید و نزد مردم زاهد. به خودتان بیشتر از بقیه سخت بگیرید. آن‌طرف تر اما تأکید می‌کرد که کاهل هم نباشید. مستعد قرارگرفتن در مواضع التهم نباشید. از گناه کار برائت بجویید. از گناه بیشتر. گناه هم عاملش را بدبخت می‌کند. هم صاحبش را..

 

آن‌ها که در جمهوری اسلامی مردم را به خرقه پوشی خواندند اما ب

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

انجیل - قرآن  

بسم الله الرحمن الرحیم
آیات
Matthew 23:37-39
NIV
37
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing
38
Look, your house is left to you desolate.
39
For I tell you, you will not see me again until you say,'Blessed is he who comes in the name of the Lord
Quran 96:1
Read (Prophet Muhammad) in the Name of your Lord who created
Mattew 21:43
NIV
 Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
Jeremiah 46:6
For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice in the land of the north by the River Euphrates
Jubilees 7:23-25
23
When everyone sol

ادامه مطلب  

188  

روز دوم رژیم !!!!(یکشنبه میرم دکتر تغذیه ...سه نقطه ممنون بابت تذکرت در کامنت)صبحانه دو برش نون با نیمرو !!! میان وعده یک لیوان آب ابنه !نهار ساندویچ بزرگ کابویی با یک بطری نوشابه !!!!!!!!!!!! الان گرسنه و تشنه !!!شام :احتمالا هر سبزی تو یخچال بود میخورم دیگه وزن طبق ترازو تاصبح اینقدر بودم (79/300)الان وزن کردم 79 بودم تعداد قدم های امروز 4632 گام !!!برم یه میوه با خرما بریزم تو خیکم باز برم پیاده روی ...دارم پر پر میشم از گشنگی پی نوشت :تعداد قدم های امروز 9177مدت

ادامه مطلب  

تراکت تبلیغاتی آموزشگاه موسیقی کوشا  

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی آموزشگاه موسیقی کوشاموضوع: موسیقیسال تولید: 1394مدت اجرا: 2 روزویژگی های تراکتاندازه: 14.8cm*21cmمنبع: http://joeharry.com/portfolio/koosha-music-school-tract/

استودیو گرافیک جوهری مجری امور تبلیغات، طراحی، برندینگ و چاپ در زمینه های ذیل آماده خدمت گذاری به شما دوستان عزیز می باشد:طراحی بروشورطراحی کاتالوگطراحی پوسترطراحی تراکتطراحی استندطراحی لوگوطراحی سایتچاپ بروشورچاپ کاتالوگچاپ پوسترچاپ تراکتچاپ استندبرای دیدن نمونه کارهای استو

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره590  

مولاعلی ع590 «عَلَیکَ بِالسَّکینَةِ فَإِنَّها اَفضَلُ زینَةِِ. عَلیکَ بِالرّضى فِى الشِّدَةَ وَ الرَّخاء» آرام و موقّر باش زیرا آرامش و وقار بالاترین زینت است. بهنگام سختى و آسایش راضى باشبود بهترین زیب و زیور، وقاربسنگ است سنگینى آن، قراربهنگام سختىّ و اندر غنا،منه پاى بیرون ز مرز رضا=کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره590  

مولاعلی ع590 «عَلَیکَ بِالسَّکینَةِ فَإِنَّها اَفضَلُ زینَةِِ. عَلیکَ بِالرّضى فِى الشِّدَةَ وَ الرَّخاء» آرام و موقّر باش زیرا آرامش و وقار بالاترین زینت است. بهنگام سختى و آسایش راضى باشبود بهترین زیب و زیور، وقاربسنگ است سنگینى آن، قراربهنگام سختىّ و اندر غنا،منه پاى بیرون ز مرز رضا=کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره590  

مولاعلی ع590 «عَلَیکَ بِالسَّکینَةِ فَإِنَّها اَفضَلُ زینَةِِ. عَلیکَ بِالرّضى فِى الشِّدَةَ وَ الرَّخاء» آرام و موقّر باش زیرا آرامش و وقار بالاترین زینت است. بهنگام سختى و آسایش راضى باشبود بهترین زیب و زیور، وقاربسنگ است سنگینى آن، قراربهنگام سختىّ و اندر غنا،منه پاى بیرون ز مرز رضا=کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره590  

مولاعلی ع590 «عَلَیکَ بِالسَّکینَةِ فَإِنَّها اَفضَلُ زینَةِِ. عَلیکَ بِالرّضى فِى الشِّدَةَ وَ الرَّخاء» آرام و موقّر باش زیرا آرامش و وقار بالاترین زینت است. بهنگام سختى و آسایش راضى باشبود بهترین زیب و زیور، وقاربسنگ است سنگینى آن، قراربهنگام سختىّ و اندر غنا،منه پاى بیرون ز مرز رضا=کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره591  

مولاعلی ع591 «عَلىَ العالِمِ اَن یَعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یَطلُبَ تَعَلّمَ ما لَم یَعلَم»عالم باید بدانچه میداند عمل کند، سپس در صدددانستن آنچه نمى ‏داند برآیدچو دانش بیاموزى آور بکارنباشد درخت تو بى برگ و باراز آن پس بیاموز مجهول رافراگیر معقول و منقول را=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره591  

مولاعلی ع591 «عَلىَ العالِمِ اَن یَعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یَطلُبَ تَعَلّمَ ما لَم یَعلَم»عالم باید بدانچه میداند عمل کند، سپس در صدددانستن آنچه نمى ‏داند برآیدچو دانش بیاموزى آور بکارنباشد درخت تو بى برگ و باراز آن پس بیاموز مجهول رافراگیر معقول و منقول را=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره591  

مولاعلی ع591 «عَلىَ العالِمِ اَن یَعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یَطلُبَ تَعَلّمَ ما لَم یَعلَم»عالم باید بدانچه میداند عمل کند، سپس در صدددانستن آنچه نمى ‏داند برآیدچو دانش بیاموزى آور بکارنباشد درخت تو بى برگ و باراز آن پس بیاموز مجهول رافراگیر معقول و منقول را=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره591  

مولاعلی ع591 «عَلىَ العالِمِ اَن یَعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یَطلُبَ تَعَلّمَ ما لَم یَعلَم»عالم باید بدانچه میداند عمل کند، سپس در صدددانستن آنچه نمى ‏داند برآیدچو دانش بیاموزى آور بکارنباشد درخت تو بى برگ و باراز آن پس بیاموز مجهول رافراگیر معقول و منقول را=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره591  

مولاعلی ع591 «عَلىَ العالِمِ اَن یَعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یَطلُبَ تَعَلّمَ ما لَم یَعلَم»عالم باید بدانچه میداند عمل کند، سپس در صدددانستن آنچه نمى ‏داند برآیدچو دانش بیاموزى آور بکارنباشد درخت تو بى برگ و باراز آن پس بیاموز مجهول رافراگیر معقول و منقول را=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره591  

مولاعلی ع591 «عَلىَ العالِمِ اَن یَعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ یَطلُبَ تَعَلّمَ ما لَم یَعلَم»عالم باید بدانچه میداند عمل کند، سپس در صدددانستن آنچه نمى ‏داند برآیدچو دانش بیاموزى آور بکارنباشد درخت تو بى برگ و باراز آن پس بیاموز مجهول رافراگیر معقول و منقول را=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره589  

مولاعلی ع589«عَلَیکَ بِمُقارِنَةِ ذِى العَقلِ وَ الدّینِ فَاِنَّهُ خَیرُ الاَصحابِ» با خردمند و دیندار دوست و همراه شو زیرا او از بهترین یاران استخردمند را گر بود دین درستمر او را بود کیش و آئین درست بود بهترین یار، شو همدمش‏غنیمت شمار، اى برادر دمش‏=  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره589  

مولاعلی ع589«عَلَیکَ بِمُقارِنَةِ ذِى العَقلِ وَ الدّینِ فَاِنَّهُ خَیرُ الاَصحابِ» با خردمند و دیندار دوست و همراه شو زیرا او از بهترین یاران استخردمند را گر بود دین درستمر او را بود کیش و آئین درست بود بهترین یار، شو همدمش‏غنیمت شمار، اى برادر دمش‏=  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره589  

مولاعلی ع589«عَلَیکَ بِمُقارِنَةِ ذِى العَقلِ وَ الدّینِ فَاِنَّهُ خَیرُ الاَصحابِ» با خردمند و دیندار دوست و همراه شو زیرا او از بهترین یاران استخردمند را گر بود دین درستمر او را بود کیش و آئین درست بود بهترین یار، شو همدمش‏غنیمت شمار، اى برادر دمش‏=  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره589  

مولاعلی ع589«عَلَیکَ بِمُقارِنَةِ ذِى العَقلِ وَ الدّینِ فَاِنَّهُ خَیرُ الاَصحابِ» با خردمند و دیندار دوست و همراه شو زیرا او از بهترین یاران استخردمند را گر بود دین درستمر او را بود کیش و آئین درست بود بهترین یار، شو همدمش‏غنیمت شمار، اى برادر دمش‏=  کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م .الف زائر

ادامه مطلب  

#زن_درد_مشترک  

بزرگترین حسرت من به عنوان یک زن ایرانی این مورد هست که هیچ جائی برای رسیدن به فریاد و حقِ ناحق شده من در مورد رفتار غلط آدمهای شهر و دور و برم، جز وجدان آدمها برایم وجود ندارد.
اکثرا هم با وجدان های مَرد سالارانه، ناصادق و ترسو و قیل و قال پرست طرف هستیم.

سوژه عکس خواهرم

ادامه مطلب  

#زن_درد_مشترک  

بزرگترین حسرت من به عنوان یک زن ایرانی این مورد هست که هیچ جائی برای رسیدن به فریاد و حقِ ناحق شده من در مورد رفتار غلط آدمهای شهر و دور و برم، جز وجدان آدمها برایم وجود ندارد.
اکثرا هم با وجدان های مَرد سالارانه، ناصادق و ترسو و قیل و قال پرست طرف هستیم.

سوژه عکس خواهرم

ادامه مطلب  

#زن_درد_مشترک  

بزرگترین حسرت من به عنوان یک زن ایرانی این مورد هست که هیچ جائی برای رسیدن به فریاد و حقِ ناحق شده من در مورد رفتار غلط آدمهای شهر و دور و برم، جز وجدان آدمها برایم وجود ندارد.
اکثرا هم با وجدان های مَرد سالارانه، ناصادق و ترسو و قیل و قال پرست طرف هستیم.

سوژه عکس خواهرم

ادامه مطلب  

این همه ...  

این همه
"دوستت دارم" را 
براى کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟
باور کن مردگان بوى گل را استشمام نمیکنند 
از صدایتان برای فریاد مهربانی،
از گوش هایتان برای غمخواری،
از دستانتان برای نیکوکاری!
از ذهنتان برای راستی و درستی
و از قلبتان برای عشق
استفاده کنید .

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1