کلیه پزشکان و پزشکیاران مجاز جهت دریافت آی دی کارت جهت حضور در مسابقات تهران اقدام نمایند  

 
 
به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، بنا به اطلاعیه دکتر علی پورمند رئیس دپارتمان و کمیته پزشکی هیات فوتبال استان تران، کلیه پزشکان و پزشکیاران که در لیست اسامی مجاز اعلام شده اند بر روی سایت هیات فوتبال حضور دارند می بایست نهایتا تا تاریخ 7 شهریور ماه مدارک ذیل را جهت صدور آی دی کارت به شماره موبایل 09121835101 ارسال نمایند.1- عکس پرسنلی2- کارت ملی3- مدرک پزشکیاری ورزشیلازم به ذکر است کمیته پزشکی پس از این تاریخ اسامی افرادی که برای آ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1