فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600 فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600-U20&U40    گاهی گوش هواوی Y600 بعد از فلش مشکل صفحه سفید و کرکره ای پیدا میکند که فقط با این فایل حل میشود ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600 فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600-U20&U40    گاهی گوش هواوی Y600 بعد از فلش مشکل صفحه سفید و کرکره ای پیدا میکند که فقط با این فایل حل میشود ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c467b109 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c467b109 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c467b109 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600 firmware(y600-u20, v100r001c467b009, tunisia).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c440b103 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c440b103 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c440b103 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600 firmware(y600-u20, v100r001c440b103, france).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ب

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c440b103 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c440b103 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c440b103 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600 firmware(y600-u20, v100r001c440b103, france).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ب

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c467b109 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c467b109 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c467b109 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600 firmware(y600-u20, v100r001c467b009, tunisia).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c530b010 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c530b010 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c530b010 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600 firmware(y600-u151, v100r001c530b010, argentina).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایی

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c530b010 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c530b010 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c530b010 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600 firmware(y600-u151, v100r001c530b010, argentina).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایی

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b006 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b006 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b006 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  ascend y600 software (y600-u151,android 4.2.2,v100r001c464b006sp03,venezuela-channel,05021mrr).zip اندروید:4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را ا

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b007 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b007 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b007 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  ascend y600 software (y600-u151,android 4.2.2,v100r001c464b007,venezuela-channel,05021mrr).zip اندروید:4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از ط

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b007 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b007 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c464b007 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  ascend y600 software (y600-u151,android 4.2.2,v100r001c464b007,venezuela-channel,05021mrr).zip اندروید:4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از ط

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c490b004 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c490b004 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c490b004 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  y600-u151_firmware_v100r001c490b004sp06_spanish_operatorvalue.zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمای

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c490b004 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c490b004 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c490b004 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  y600-u151_firmware_v100r001c490b004sp06_spanish_operatorvalue.zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمای

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c414b002 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c414b002 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c414b002 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  y600-u151v100r001c414b002_firmware_chile_entel_android 4.2_na_05021pmt.zip اندروید:4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مست

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c414b002 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c414b002 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c414b002 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  y600-u151v100r001c414b002_firmware_chile_entel_android 4.2_na_05021pmt.zip اندروید:4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مست

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c17b005 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c17b005 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c17b005 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600-u151, v100r001c17b005sp07,mexico telcel.zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با ت

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c17b005 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c17b005 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei y600-u151بیلد نامبر c17b005 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  huawei y600-u151, v100r001c17b005sp07,mexico telcel.zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با ت

ادامه مطلب  

دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 برای مدل های : U00 U20 U40 U151 U351 نیازمندیها: دانلود رام مورد نظر دانلود SP Flashtool در اینجا نصب بودن درایور گوشی (دانلود)آموزش نصب رام از طریق برنامه SP Flashtool  : آموزش کامل کار با برنامه در (اینجا)

ادامه مطلب  

دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 برای مدل های : U00 U20 U40 U151 U351 نیازمندیها: دانلود رام مورد نظر دانلود SP Flashtool در اینجا نصب بودن درایور گوشی (دانلود)آموزش نصب رام از طریق برنامه SP Flashtool  : آموزش کامل کار با برنامه در (اینجا)

ادامه مطلب  

دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 برای مدل های : U00 U20 U40 U151 U351 نیازمندیها: دانلود رام مورد نظر دانلود SP Flashtool در اینجا نصب بودن درایور گوشی (دانلود)آموزش نصب رام از طریق برنامه SP Flashtool  : آموزش کامل کار با برنامه در (اینجا)

ادامه مطلب  

دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 دانلود رام تمامی سری های گوشی Huawei Y600 برای مدل های : U00 U20 U40 U151 U351 نیازمندیها: دانلود رام مورد نظر دانلود SP Flashtool در اینجا نصب بودن درایور گوشی (دانلود)آموزش نصب رام از طریق برنامه SP Flashtool  : آموزش کامل کار با برنامه در (اینجا)

ادامه مطلب  

دانلود فایل - پکیج غیر فعال سازی dm-verity و forced encryption گوشی های آندرویدی با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل - پکیج غیر فعال سازی dm-verity و forced encryption گوشی های آندرویدی با لینک مستقیم  موضوع : دانلود فایل - پکیج غیر فعال سازی dm-verity و forced encryption گوشی های آندرویدی با لینک مستقیم    با استفاده از dm-verity می توان در زمینه ی جلوگیری از فعالیت rootkit ها و دسترسی آن ها به روت سی

ادامه مطلب  

دانلود فایل - پکیج غیر فعال سازی dm-verity و forced encryption گوشی های آندرویدی با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل - پکیج غیر فعال سازی dm-verity و forced encryption گوشی های آندرویدی با لینک مستقیم  موضوع : دانلود فایل - پکیج غیر فعال سازی dm-verity و forced encryption گوشی های آندرویدی با لینک مستقیم    با استفاده از dm-verity می توان در زمینه ی جلوگیری از فعالیت rootkit ها و دسترسی آن ها به روت سی

ادامه مطلب  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت ا  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه موضوع :
آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c.play ,honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه
شما میتوانید فایل آموزشی را بصورت ورد از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
آموزشی آسان و کوتاه
تست شده و کاملا سالم
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play ho

ادامه مطلب  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت ا  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه موضوع :
آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c.play ,honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه
شما میتوانید فایل آموزشی را بصورت ورد از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
آموزشی آسان و کوتاه
تست شده و کاملا سالم
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play ho

ادامه مطلب  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت ا  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه موضوع :
آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c.play ,honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه
شما میتوانید فایل آموزشی را بصورت ورد از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
آموزشی آسان و کوتاه
تست شده و کاملا سالم
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play ho

ادامه مطلب  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت ا  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه موضوع :
آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c.play ,honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه
شما میتوانید فایل آموزشی را بصورت ورد از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
آموزشی آسان و کوتاه
تست شده و کاملا سالم
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play ho

ادامه مطلب  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت ا  

آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه موضوع :
آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c.play ,honor p7 بدون نیاز به انلاک بوت لودر و فایل فلش به صورت اورجینال و پایدار در عرض چندثانیه
شما میتوانید فایل آموزشی را بصورت ورد از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
آموزشی آسان و کوتاه
تست شده و کاملا سالم
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :آموزش فارسی سازی گوشیهای هواوی 4x 4c play ho

ادامه مطلب  

دانلود فایل ترمیم بوت bricked Huawei Ascend Y600-U20  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل ترمیم بوت bricked Huawei Ascend Y600-U20 موضوع :  دانلود فایل ترمیم بوت bricked Huawei Ascend Y600-U20 در این پست برای شما تعمیرکاران عزیز فایل ریپیر بوت این مدل گوشی رو آماده کردیم  توجه : همچنین برای یاد گرفتن شیوه پیدا کردن نقاط آنبریک Unbrick یا CLK در هوآوی سری سی پی یو MTK به صورت

ادامه مطلب  

دانلود فایل ترمیم بوت bricked Huawei Ascend Y600-U20  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود فایل ترمیم بوت bricked Huawei Ascend Y600-U20 موضوع :  دانلود فایل ترمیم بوت bricked Huawei Ascend Y600-U20 در این پست برای شما تعمیرکاران عزیز فایل ریپیر بوت این مدل گوشی رو آماده کردیم  توجه : همچنین برای یاد گرفتن شیوه پیدا کردن نقاط آنبریک Unbrick یا CLK در هوآوی سری سی پی یو MTK به صورت

ادامه مطلب  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography
آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography

در این مجموعه آموزش به شکلی کاملا علمی با بحث رمزنگاری آشنا شده ، الگوریتم های رمزنگاری را یاد گرفته ، مباحث ریاضی رمزنگاری را بررسی تمرین کرده و در نهایت به شکل عملی با مبحث درگیر می شوید. عنوان اصلی : Cryptography این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و و به مدت زمان 15 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاق

ادامه مطلب  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography
آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography

در این مجموعه آموزش به شکلی کاملا علمی با بحث رمزنگاری آشنا شده ، الگوریتم های رمزنگاری را یاد گرفته ، مباحث ریاضی رمزنگاری را بررسی تمرین کرده و در نهایت به شکل عملی با مبحث درگیر می شوید. عنوان اصلی : Cryptography این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و و به مدت زمان 15 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاق

ادامه مطلب  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography
آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography

در این مجموعه آموزش به شکلی کاملا علمی با بحث رمزنگاری آشنا شده ، الگوریتم های رمزنگاری را یاد گرفته ، مباحث ریاضی رمزنگاری را بررسی تمرین کرده و در نهایت به شکل عملی با مبحث درگیر می شوید. عنوان اصلی : Cryptography این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و و به مدت زمان 15 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاق

ادامه مطلب  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography
آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography

در این مجموعه آموزش به شکلی کاملا علمی با بحث رمزنگاری آشنا شده ، الگوریتم های رمزنگاری را یاد گرفته ، مباحث ریاضی رمزنگاری را بررسی تمرین کرده و در نهایت به شکل عملی با مبحث درگیر می شوید. عنوان اصلی : Cryptography این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و و به مدت زمان 15 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاق

ادامه مطلب  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography
آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography

در این مجموعه آموزش به شکلی کاملا علمی با بحث رمزنگاری آشنا شده ، الگوریتم های رمزنگاری را یاد گرفته ، مباحث ریاضی رمزنگاری را بررسی تمرین کرده و در نهایت به شکل عملی با مبحث درگیر می شوید. عنوان اصلی : Cryptography این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و و به مدت زمان 15 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاق

ادامه مطلب  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography  

آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography
آموزش کاربردی علم رمزنگاری – Cryptography

در این مجموعه آموزش به شکلی کاملا علمی با بحث رمزنگاری آشنا شده ، الگوریتم های رمزنگاری را یاد گرفته ، مباحث ریاضی رمزنگاری را بررسی تمرین کرده و در نهایت به شکل عملی با مبحث درگیر می شوید. عنوان اصلی : Cryptography این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و و به مدت زمان 15 ساعت و 47 دقیقه در اختیار علاق

ادامه مطلب  

مبانی نظری هویت یابی  

مبانی نظری هویت یابی مبانی نظری هویت یابی شامل یک فایل 16 صفحه ای (فونت B Zar و سایز 15) با منابع به شیوه Apa می باشد.
محتوای فایل شامل سرفصل های زیر می باشد :
سبک های هویت یابی
مفهوم هویت
مفهوم هویت از دیدگاه اریکسون
مفهوم هویت از دیدگاه مارسیا

هویت مغشوش(هویت پخشی)
هویت زودرس (مختومه شدن هویت) یا (ضبط هویت)
تعلیق هویت
هویت موفق
مفهوم هویت از دیدگاه برزونسکی
سبک هویت اطلاعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سر در گم اجتنابی
ارتباط بین سبک های هویتی

ادامه مطلب  

نصب گواهینامه SSL در iPlanet 4.x & Sun ONE Application Server 6.x  

نصب گواهینامه SSL در iPlanet 4.x & Sun ONE Application Server 6.x

نصب گواهینامه SSL در iPlanet 4.x & Sun ONE Application Server 6.x
بعد از اینکه گواهینامه SSL را از سرو سرور دریافت کردید که شامل فایل گواهی ssl می باشد بداخل وب سرورتان لاگین کرده و Install Certificate را انتخاب کنید
برای نصب فایل cabundle یا intermediate certificate بصورت زیر عمل کنید
Trusted Certificate Authority را انتخاب کنید و متن همین فایل را که از
طرف شرکت برای شما ارسال شده داخل قسمت متنی وارد کنید و سپس ok کنید
توجه داشته باشید سرور را قبل از کام

ادامه مطلب  

تحقیق درباره نگهداری زرد آلو در سرد خانه  

تحقیق درباره نگهداری زرد آلو در سرد خانه این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 11 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه

استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو – نگهداری درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداری نخستین بار در سال 1356 تهیه شد.این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی وتأیید کمیسیو

ادامه مطلب  

آموزش قفل دار کردن فلش مموری تبلیغاتی  

در این مقاله روش قفل دار نمودن فلش مموری را بدون استفاده از نرم افزاری خاص و در ویندوز سون بررسی می نماییم.در ویندوز ۷ قابلیتی بنام  to go  Bitlocker وجود دارد که توسط آن می توانید داده های خود را در انواع حافظه های جانبی قفل نمایید.برای رمز گذاری داده ها بر روی فلش تبلیغاتی ، اعمال زیر را به ترتیب انجام دهید:فلش رابه usb وصل نمایید.بر روی start کلیک نموده و عبارت bitlocker را تایپ نمایید.بر روی bitlocher drive encryption کلیک نمایید.در
این مرحله بر روی turn on bitlocker کل

ادامه مطلب  

آموزش قفل دار کردن فلش مموری تبلیغاتی  

در این مقاله روش قفل دار نمودن فلش مموری را بدون استفاده از نرم افزاری خاص و در ویندوز سون بررسی می نماییم.در ویندوز ۷ قابلیتی بنام  to go  Bitlocker وجود دارد که توسط آن می توانید داده های خود را در انواع حافظه های جانبی قفل نمایید.برای رمز گذاری داده ها بر روی فلش تبلیغاتی ، اعمال زیر را به ترتیب انجام دهید:فلش رابه usb وصل نمایید.بر روی start کلیک نموده و عبارت bitlocker را تایپ نمایید.بر روی bitlocher drive encryption کلیک نمایید.در
این مرحله بر روی turn on bitlocker کل

ادامه مطلب  

آموزش آنبریک فارسی سازی و حل مشکل خاموشی تبلت لنوو Lenovo TB3 710I  

آموزش آنبریک فارسی سازی و حل مشکل خاموشی تبلت لنوو Lenovo TB3 710I موضوع :
آموزش آنبریک فارسی سازی و حل مشکل خاموشی تبلت لنوو Lenovo TB3-710I
تست شده
آموزش :
فقط کافیست فایل رامی که برایتان قرار داده میشود را از طریق فلش تولز رایت نمایید
می توانید این فایل را از طریق لینک مستقیم دانلود کنید
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Advanced Product Quality PlanningAPQP Advanced Product Quality PlanningAPQP...
دانلود آموزش تصویری حذف frp گوشی سامسونگ s7582 mt6572 بدون باکس بوسیله sp flash tool با لینک مستق

ادامه مطلب  

آموزش آنبریک فارسی سازی و حل مشکل خاموشی تبلت لنوو Lenovo TB3 710I  

آموزش آنبریک فارسی سازی و حل مشکل خاموشی تبلت لنوو Lenovo TB3 710I موضوع :
آموزش آنبریک فارسی سازی و حل مشکل خاموشی تبلت لنوو Lenovo TB3-710I
تست شده
آموزش :
فقط کافیست فایل رامی که برایتان قرار داده میشود را از طریق فلش تولز رایت نمایید
می توانید این فایل را از طریق لینک مستقیم دانلود کنید
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :Advanced Product Quality PlanningAPQP Advanced Product Quality PlanningAPQP...
دانلود آموزش تصویری حذف frp گوشی سامسونگ s7582 mt6572 بدون باکس بوسیله sp flash tool با لینک مستق

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش کمیاب PC7008a_v1 4 2013_02_18 مدل HD با پردازنده CPU Rockchip RK2928 G  

دانلود فایل فلش کمیاب PC7008a_v1 4 2013_02_18 مدل HD با پردازنده CPU Rockchip RK2928 G موضوع :
دانلود فایل فلش کمیاب PC7008a_v1.4 2013_02_18 مدل HD با پردازنده CPU Rockchip RK2928-G
تست شده و سالم
PC7008a_v1.4 2013_02_18 CPU Rockchip RK2928-G HD
توجه: این فایل مخصوص مدل HD میباشد و در صورتی که روی مدل معمولی رایت شود مشکل تاچ و تصویر خواهد خورد.
می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :دانلود فایل فلش کمیاب PC7008a_v1 4 2013_02_18 مدل HD با پردازنده CPU Rockchip RK2928 G د

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس سالانه پایه ششم دبستان– ریاضی  

دانلود طرح درس سالانه پایه ششم دبستان– ریاضی


دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– ریاضی
فرمت فایل (word) و قابل ویرایش
تعداد صفحات 9 صفحه
قسمتی از مجموعه
دانلود طرح درس سالانه کل دروس ریاضی پایه ششم دبستان
معلمان پایه ششم درصورتی که به دنبال طرح درس از کل فصل ریاضی ششم می باشید
این دانلود مختص به شما می باشد تا از هدر دادن وقت خود جلوگیری کنید
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :دانلود طرح درس سالانه پایه ششم دبستان– ریاضی دانل

ادامه مطلب  

نصب گواهینامه SSL در متمرکزکننده سری VPN 3000  

نصب گواهینامه SSL در متمرکزکننده سری VPN 3000
مراحل زیر شامل دستورالعمل های لازم برای نصب گواهی SSL در متمرکزکننده VPN می باشد.
 
مرحله
1 : از صفحه Administration | Certificate Management  روی گزینه Click
here to install a certificate  کلیک کنید . به صفحه Administration |
Certificate Management | Install هدایت می شوید.
 
مرحله 2 : روی گزینه Install certificate obtained via enrolment کلیک کنید.
صفحه Administration | Certificate Management | Install certificate obtained via enrollment نمایش داده می شود.
مرحله 3 : در ستون Actions از جدول  Enrollment Status table ، روی Install کلیک کنی

ادامه مطلب  

پنج اصل شکست ناپذیر موفقیت  

اصل برگ برنده چنین می گوید :

" تفاوت های جزیی در قابلیت ها ، می تواند منجر به تفاوت های بزرگی در نتایج شود . "

در صورتی که اصول زیر را در تصمیم گیری های روزانه به کار گیریم ، کارایی بیشتری پیدا خواهیم کرد و می توانیم افراد بهتری را جذب و حفظ کنیم ، خدمات و تولیدات بیشتر و بهتری را ارائه دهیم ، هزینه ها را عاقلانه تر کنترل کنیم ، رشد و توسعه قابل پیش بینی تری داشته باشیم و سود با ثبات تری به دست آوریم .

یک تصمیم قاطع برای انجام کاری متفاوت می تواند

ادامه مطلب  

پنج اصل شکست ناپذیر موفقیت  

اصل برگ برنده چنین می گوید :

" تفاوت های جزیی در قابلیت ها ، می تواند منجر به تفاوت های بزرگی در نتایج شود . "

در صورتی که اصول زیر را در تصمیم گیری های روزانه به کار گیریم ، کارایی بیشتری پیدا خواهیم کرد و می توانیم افراد بهتری را جذب و حفظ کنیم ، خدمات و تولیدات بیشتر و بهتری را ارائه دهیم ، هزینه ها را عاقلانه تر کنترل کنیم ، رشد و توسعه قابل پیش بینی تری داشته باشیم و سود با ثبات تری به دست آوریم .

یک تصمیم قاطع برای انجام کاری متفاوت می تواند

ادامه مطلب  

پنج اصل شکست ناپذیر موفقیت  

اصل برگ برنده چنین می گوید :

" تفاوت های جزیی در قابلیت ها ، می تواند منجر به تفاوت های بزرگی در نتایج شود . "

در صورتی که اصول زیر را در تصمیم گیری های روزانه به کار گیریم ، کارایی بیشتری پیدا خواهیم کرد و می توانیم افراد بهتری را جذب و حفظ کنیم ، خدمات و تولیدات بیشتر و بهتری را ارائه دهیم ، هزینه ها را عاقلانه تر کنترل کنیم ، رشد و توسعه قابل پیش بینی تری داشته باشیم و سود با ثبات تری به دست آوریم .

یک تصمیم قاطع برای انجام کاری متفاوت می تواند

ادامه مطلب  

پنج اصل شکست ناپذیر موفقیت  

اصل برگ برنده چنین می گوید :

" تفاوت های جزیی در قابلیت ها ، می تواند منجر به تفاوت های بزرگی در نتایج شود . "

در صورتی که اصول زیر را در تصمیم گیری های روزانه به کار گیریم ، کارایی بیشتری پیدا خواهیم کرد و می توانیم افراد بهتری را جذب و حفظ کنیم ، خدمات و تولیدات بیشتر و بهتری را ارائه دهیم ، هزینه ها را عاقلانه تر کنترل کنیم ، رشد و توسعه قابل پیش بینی تری داشته باشیم و سود با ثبات تری به دست آوریم .

یک تصمیم قاطع برای انجام کاری متفاوت می تواند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  >