تغییر ضرایب دروس مجموعه ی فوتونیک  

طبق اطلاعیه ی سازمان سنجش، آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک سال 1397 با تغییراتی در ضریب دروس این مجموعه همراه خواهد بود.
به این ترتیب در کد رشته ی 1 مجموعه ی فوتونیک ضریب دروس زبان خارجی، فیزیک مدرن و الکترونیک برابر با 1، و دروس الکترومغناطیس، مکانيک کوانتومی و اپتیک برابر با 2 خواهد بود. این به معنای افزایش اهمیت درس مکانيک کوانتومی نسبت به سال های پيشین، و همچنین اضافه شدن درس اپتیک با ضریب 2 به این کد رشته است.
در کد رشته ی 2 این مجموعه که مربوط ب

ادامه مطلب  

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه  

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانيک به صورت خلاصه
مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانيک به صورت خلاصه
دسته بندي


مکانيک
فرمت فایل


pdf
حجم فایلادامه مطلب  

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه  

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانيک به صورت خلاصه
مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانيک به صورت خلاصه
دسته بندي


مکانيک
فرمت فایل


pdf
حجم فایلادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

درآمد رشته های مختلف علوم پزشکی چقدر است؟  

درآمد رشته های مختلف هم سوال کنکوری ها و هم سوال دانشجو ها هست.با اینکه درآمد هر رشته بسته به جمیعت شهر و حاذق بودن و ساعت کاری بستگی داره اما با در نظر گرفتن بازه هایی میشه به صورت حدودي درآمد هر رشته رو گفت.در ادامه مطلب درآمد حدودي رشته های تحت نظر وزارت بهداشت قید شده.این درآمدها مربوط به مراکز استان مخصوصا کلان شهر ها هستش
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته علوم انتظامی  

رشته علوم انتظامی: رشته ی علوم انتظامی یکی از رشته های زیر شاخه ی انسانی می باشد.همان طور که می دانیم آموزش اهمیت و نقش بسزایی را در تامین نیازهای افراد دارد.درواقع هدف از به وجود آمدن این رشته تربیت نیرویی است که بتوانند به حففظ امنیت پرداخته و ار انجام ماموریت های متنوع و کسترده ای بهره مند گردند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

علاقه  

ما یکبار در عمرمون با قطعیت گفتیم نه به این رشته علاقه ای ندارم
 تمام ملت دست به دست هم شدن که به زور علاقه را در من به وجود بیارن حتی پس از فارغ التحصیلی در رشته ديگری نظرشون بر اینه که باز بیا برو همونو بخون
به جایی رسوندن منو که هی از خودم سوال میپرسم چرا باید به همچین رشته ای که همه طرفدارشن و پول خوبی هم داره علاقه ای نداشته باشم آخه :||||||||||
بزنم خودمو بکشم؟

ادامه مطلب  

علاقه  

ما یکبار در عمرمون با قطعیت گفتیم نه به این رشته علاقه ای ندارم
 تمام ملت دست به دست هم شدن که به زور علاقه را در من به وجود بیارن حتی پس از فارغ التحصیلی در رشته ديگری نظرشون بر اینه که باز بیا برو همونو بخون
به جایی رسوندن منو که هی از خودم سوال میپرسم چرا باید به همچین رشته ای که همه طرفدارشن و پول خوبی هم داره علاقه ای نداشته باشم آخه :||||||||||
بزنم خودمو بکشم؟

ادامه مطلب  

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی  

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی درباره رقابت های احزاب سیاسی دانلود متن کامل پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع فرار مغزها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : بررسی و شناخت سیاست خارجی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : امت و […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی  

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی درباره رقابت های احزاب سیاسی دانلود متن کامل پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع فرار مغزها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : بررسی و شناخت سیاست خارجی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : امت و […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته مهندسی مکانیک دبیری حرفه و فن  

آرشیو سایت سوالات استخدامی اموزش و پرورش مهندسی کامپيوتر دبیر حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش مهندسی صنایع دبیر حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته مهندسی مکانيک دبیری حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیری حرفه و فن رشته مهندسی عمران

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته مهندسی مکانیک دبیری حرفه و فن  

آرشیو سایت سوالات استخدامی اموزش و پرورش مهندسی کامپيوتر دبیر حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش مهندسی صنایع دبیر حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته مهندسی مکانيک دبیری حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیری حرفه و فن رشته مهندسی عمران

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته مهندسی مکانیک دبیری حرفه و فن  

آرشیو سایت سوالات استخدامی اموزش و پرورش مهندسی کامپيوتر دبیر حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش مهندسی صنایع دبیر حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش رشته مهندسی مکانيک دبیری حرفه و فن سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیری حرفه و فن رشته مهندسی عمران

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کرديد
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندي کشورند:)

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيک
بازار کار رشته مهندسی مکانيک
برای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به شمار

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيک
بازار کار رشته مهندسی مکانيک
برای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به شمار

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيک
بازار کار رشته مهندسی مکانيک
برای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به شمار

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيک
بازار کار رشته مهندسی مکانيک
برای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به شمار

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيکبازار کار رشته مهندسی مکانيکبرای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيکبازار کار رشته مهندسی مکانيکبرای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به

ادامه مطلب  

بازار کار رشته مهندسی مکانیک  

بررسی بازار کار و معرفی رشته مهندسی مکانيکبازار کار رشته مهندسی مکانيکبرای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مهندسی مکانيک با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647مهندسی مکانيک ارتباط و اشتراکات بسیاری با حوزه های ديگر مهندسی دارد و از زمان انقلاب صنعتی به صورت علمی مستقل شناخته شده است . رشته ی مهندسی مکانيک در میان سایر رشته های مهندسی با عنوان جامع ترین مهندسی به

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی G-TAB P709M  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش تبلت چینی G-TAB P709M   فایل فلش تبلت G-tab_P709M فایل فلش G-TAB-P709M,فایل فلش فارسی تبلت G-tabP709M,فایل فلش تبلت چینی, تبلت چینی ,MTK 6572,G TAB  P709M, فایل فلش تبلت,فلش g-tab,فلش p709m,رام g-tab,رام p709m,تبلت g-tab,مشکل تصویر g-tab-p709m,فایل کارخانه g-tab-p709m   فایل فلش تبلت G-tab_P709M اندروید 4.4.2 CPU MTK

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1