انتد بیشعور چیست و چگونه؟؟  

اصولن دانشجو ک از سر جلسه خندون میاد بیرون دو حالت داره:یا خیلی خوب بوده..یا رسمن گند زده
مث این دو روز من...
دیروز ک تراژدی تمام عیار بودش...ببین میفهمی 20تا سوال تشریحی یعنی چی؟؟ی دونه محض رضای خدا تستی نباشه ینی چی؟؟ینی اتند مربوطه بیماره...ینی قصد انداختنه ولاغیر...بعنوان مثال بنده خودم واسه مریض اخریه ی سری تستها درخواست دادم...ک بقیه رو هم درست نوشته باشم هم... واسه همین یکی منو میندازه...امروزم رفتیم..امتحان پایان بخش.. 7تا سوال تشریحی داده..ده

ادامه مطلب  

انتد بیشعور چیست و چگونه؟؟  

اصولن دانشجو ک از سر جلسه خندون میاد بیرون دو حالت داره:یا خیلی خوب بوده..یا رسمن گند زده
مث این دو روز من...
دیروز ک تراژدی تمام عیار بودش...ببین میفهمی 20تا سوال تشریحی یعنی چی؟؟ی دونه محض رضای خدا تستی نباشه ینی چی؟؟ینی اتند مربوطه بیماره...ینی قصد انداختنه ولاغیر...بعنوان مثال بنده خودم واسه مریض اخریه ی سری تستها درخواست دادم...ک بقیه رو هم درست نوشته باشم هم... واسه همین یکی منو میندازه...امروزم رفتیم..امتحان پایان بخش.. 7تا سوال تشریحی داده..ده

ادامه مطلب  

انتد بیشعور چیست و چگونه؟؟  

اصولن دانشجو ک از سر جلسه خندون میاد بیرون دو حالت داره:یا خیلی خوب بوده..یا رسمن گند زده
مث این دو روز من...
دیروز ک تراژدی تمام عیار بودش...ببین میفهمی 20تا سوال تشریحی یعنی چی؟؟ی دونه محض رضای خدا تستی نباشه ینی چی؟؟ینی اتند مربوطه بیماره...ینی قصد انداختنه ولاغیر...بعنوان مثال بنده خودم واسه مریض اخریه ی سری تستها درخواست دادم...ک بقیه رو هم درست نوشته باشم هم... واسه همین یکی منو میندازه...امروزم رفتیم..امتحان پایان بخش.. 7تا سوال تشریحی داده..ده

ادامه مطلب  

امتحان میان ترم عربی:)  

دوم دبیرستان، سال٩٢، دبیرستان فرزانگان: (ساعت ٨ صبح)
-بوف کور جونم؟
+راستشو بگو چیکارم داری که شدم بوف کور جون
-من امتحان عربی غایب بودم
+خب؟
-جای من امتحان میدی؟
+جان؟ چیکار کنم؟
-امتحان بده..لطفاااا..خواهش میکنم..توروخدا
+بعد چرا خودت امتحان نمیدی؟
-بابا باید نمره مستمرم خوب شه چون قراره امتحان ترم مریض باشم
+رمز اینستای مهشاد رو بهت میدم:)
- قبوله! ارزششو داره:) حالا امتحان کیه؟
+...
روز امتحان:
-پالتو ات رو بده من! (من و دوست جان کاملا هم سایز و هم ق

ادامه مطلب  

امتحان میان ترم عربی:)  

دوم دبیرستان، سال٩٢، دبیرستان فرزانگان: (ساعت ٨ صبح)
-بوف کور جونم؟
+راستشو بگو چیکارم داری که شدم بوف کور جون
-من امتحان عربی غایب بودم
+خب؟
-جای من امتحان میدی؟
+جان؟ چیکار کنم؟
-امتحان بده..لطفاااا..خواهش میکنم..توروخدا
+بعد چرا خودت امتحان نمیدی؟
-بابا باید نمره مستمرم خوب شه چون قراره امتحان ترم مریض باشم
+رمز اینستای مهشاد رو بهت میدم:)
- قبوله! ارزششو داره:) حالا امتحان کیه؟
+...
روز امتحان:
-پالتو ات رو بده من! (من و دوست جان کاملا هم سایز و هم ق

ادامه مطلب  

امتحان میان ترم عربی:)  

دوم دبیرستان، سال٩٢، دبیرستان فرزانگان: (ساعت ٨ صبح)
-بوف کور جونم؟
+راستشو بگو چیکارم داری که شدم بوف کور جون
-من امتحان عربی غایب بودم
+خب؟
-جای من امتحان میدی؟
+جان؟ چیکار کنم؟
-امتحان بده..لطفاااا..خواهش میکنم..توروخدا
+بعد چرا خودت امتحان نمیدی؟
-بابا باید نمره مستمرم خوب شه چون قراره امتحان ترم مریض باشم
+رمز اینستای مهشاد رو بهت میدم:)
- قبوله! ارزششو داره:) حالا امتحان کیه؟
+...
روز امتحان:
-پالتو ات رو بده من! (من و دوست جان کاملا هم سایز و هم ق

ادامه مطلب  

امتحان میان ترم عربی:)  

دوم دبیرستان، سال٩٢، دبیرستان فرزانگان: (ساعت ٨ صبح)
-بوف کور جونم؟
+راستشو بگو چیکارم داری که شدم بوف کور جون
-من امتحان عربی غایب بودم
+خب؟
-جای من امتحان میدی؟
+جان؟ چیکار کنم؟
-امتحان بده..لطفاااا..خواهش میکنم..توروخدا
+بعد چرا خودت امتحان نمیدی؟
-بابا باید نمره مستمرم خوب شه چون قراره امتحان ترم مریض باشم
+رمز اینستای مهشاد رو بهت میدم:)
- قبوله! ارزششو داره:) حالا امتحان کیه؟
+...
روز امتحان:
-پالتو ات رو بده من! (من و دوست جان کاملا هم سایز و هم ق

ادامه مطلب  

من میتوانم  

خانم اکبری مربی پرورشی نزدیکم شد و دستش را گذاشت روی شانه ام گفت برو بالا وتو اتاق و....بقیه اش را نگفت زل زدتوی چشمم و گفت نه تو....و به طرف دوستم معصومه رفت و گفت برو بالا و از روی میز کلیدها را بیاور 
من ماندم و یه سوال که چرا فکر کرد من نمیتوانم 
تمام دو روز گذشته رو هم به این فکر کردم چون شبیه این داستان سر امتحان عملی تکرار شد 
حداقل فرقی که داشت نمره بسیار عالی و اتمام به موقع کار بود 
من ثابت کردم که انچه در قیافه ام هست تمام وجودم نیست ولی ه

ادامه مطلب  

من میتوانم  

خانم اکبری مربی پرورشی نزدیکم شد و دستش را گذاشت روی شانه ام گفت برو بالا وتو اتاق و....بقیه اش را نگفت زل زدتوی چشمم و گفت نه تو....و به طرف دوستم معصومه رفت و گفت برو بالا و از روی میز کلیدها را بیاور 
من ماندم و یه سوال که چرا فکر کرد من نمیتوانم 
تمام دو روز گذشته رو هم به این فکر کردم چون شبیه این داستان سر امتحان عملی تکرار شد 
حداقل فرقی که داشت نمره بسیار عالی و اتمام به موقع کار بود 
من ثابت کردم که انچه در قیافه ام هست تمام وجودم نیست ولی ه

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی  

ر این مطلب پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم رو برای شما کاربران خوب و البته رشته تجربیامون  قرار دادیم ! همتون میدونید که زیست شناسی مهم ترین و شاخ ترین درس بچه های تجربی هست دیگه ؟ نه ؟!؟ پس بزن بریم با پکیج نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم آشنا بشیم !
پکیج  نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم تجربی
در این پکیج ما 7 تا سری امتحان براتون آماده کردیم ! یعنی بعد از اینکه کتابو خوب خوب حفظ کنید و بفهمید ، میتونید 7 تا امتحان نوبت دوم از خودت

ادامه مطلب  

تنهای تنهای تنها  

هرچقدر هم که خانواده و دوستای خوبی داشته باشی، هرچقدرم که سرت شلوغ باشه و در روز با چندین نفر بخاطر کار و درست تعامل داشته باشی، هرچقدرهم که زندگیت پر باشه از اتفاقات نو و تازه...
وقتی که عمیق بهش فکر کنی، تو تنهایی. یه تنهایی که هیچ کدوم از گزینه هایی که گفتم این بالا نمی تونن کاملا پرش کنن، حتی همه شون باهم...
یه وقتایی یه امتحانایی برات تدارک می بینه خدا، که هرررررچقدر هم که اطرافیان خوب و عالمی داشته باشی، سر از سوال امتحان تو در نمیارن. این

ادامه مطلب  

انجمن شاعران مرده (1)  

دانشجو‌های دندون بعد از ترم چهار و دانشجوهای پزشکی بعد از ترم پنج آزمون علوم پایه را دارند که محتوا درسی ترم‌های گذشته رو امتحان می‌دند. میخوام تاریخچه و آناتومی و چارچوب این آزمون رو براتون بگم. اگر خودتون دانشجوی این دو رشته نیستید برای بقیه بفرستید. برای تکمیل این تکست هم همکاری کنید. دمتون گرم!
تا سال ۹۲ تعداد سوالات آزمون ۲۰۰ سوال بود و طراح اون تماما وزارت‌خونه بود. از شهریور ۹۳، وزارت بهداشت کل کشور رو به ۱۰ قطب آموزشی تقسیم کرد تا ق

ادامه مطلب  

انجمن شاعران مرده (1)  

دانشجو‌های دندون بعد از ترم چهار و دانشجوهای پزشکی بعد از ترم پنج آزمون علوم پایه را دارند که محتوا درسی ترم‌های گذشته رو امتحان می‌دند. میخوام تاریخچه و آناتومی و چارچوب این آزمون رو براتون بگم. اگر خودتون دانشجوی این دو رشته نیستید برای بقیه بفرستید. برای تکمیل این تکست هم همکاری کنید. دمتون گرم!
تا سال ۹۲ تعداد سوالات آزمون ۲۰۰ سوال بود و طراح اون تماما وزارت‌خونه بود. از شهریور ۹۳، وزارت بهداشت کل کشور رو به ۱۰ قطب آموزشی تقسیم کرد تا ق

ادامه مطلب  

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی , محیط زیست و منابع ارگانیک ( نمایه شده در ISC ) – اسفند ۹۶  

آزمون نظام مهندسیبه گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , محورهای همایش—————— - فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیستمنابع ارگانیک توریسم جغرافیا  جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اج

ادامه مطلب  

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی , محیط زیست و منابع ارگانیک ( نمایه شده در ISC ) – اسفند ۹۶  

آزمون نظام مهندسیبه گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , محورهای همایش—————— - فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیستمنابع ارگانیک توریسم جغرافیا  جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اج

ادامه مطلب  

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی , محیط زیست و منابع ارگانیک ( نمایه شده در ISC ) – اسفند ۹۶  

آزمون نظام مهندسیبه گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , محورهای همایش—————— - فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیستمنابع ارگانیک توریسم جغرافیا  جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اج

ادامه مطلب  

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی , محیط زیست و منابع ارگانیک ( نمایه شده در ISC ) – اسفند ۹۶  

آزمون نظام مهندسیبه گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , محورهای همایش—————— - فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیستمنابع ارگانیک توریسم جغرافیا  جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اج

ادامه مطلب  

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی , محیط زیست و منابع ارگانیک ( نمایه شده در ISC ) – اسفند ۹۶  

آزمون نظام مهندسیبه گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , محورهای همایش—————— - فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیستمنابع ارگانیک توریسم جغرافیا  جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اج

ادامه مطلب  

مجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید  

آزمون نظام مهندسیمجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید سر انجام مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خویش به وزیر منش و شهرسازی اعتماد دوباره کرد و به دنبال آن پزشک آخوندی برای ششمین‌بار درین دولت مورد تایید نمایندگان منزل ملت قرار گرفت . کد خبر : 8580 مورخ نشر : یک شنبه ۱ اسفند ۹۵ - ۴ : ۴۳ ب . ظ به نقل از خبر ها نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , روز جاری نمایندگان مجلس پس از شنیدن پاسخ‌های قانع‌کننده وزیر خط مش و شهرسازی در گردهمایی استیضاح , ق

ادامه مطلب  

مجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید  

آزمون نظام مهندسیمجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید سر انجام مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خویش به وزیر منش و شهرسازی اعتماد دوباره کرد و به دنبال آن پزشک آخوندی برای ششمین‌بار درین دولت مورد تایید نمایندگان منزل ملت قرار گرفت . کد خبر : 8580 مورخ نشر : یک شنبه ۱ اسفند ۹۵ - ۴ : ۴۳ ب . ظ به نقل از خبر ها نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , روز جاری نمایندگان مجلس پس از شنیدن پاسخ‌های قانع‌کننده وزیر خط مش و شهرسازی در گردهمایی استیضاح , ق

ادامه مطلب  

مجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید  

آزمون نظام مهندسیمجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید سر انجام مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خویش به وزیر منش و شهرسازی اعتماد دوباره کرد و به دنبال آن پزشک آخوندی برای ششمین‌بار درین دولت مورد تایید نمایندگان منزل ملت قرار گرفت . کد خبر : 8580 مورخ نشر : یک شنبه ۱ اسفند ۹۵ - ۴ : ۴۳ ب . ظ به نقل از خبر ها نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , روز جاری نمایندگان مجلس پس از شنیدن پاسخ‌های قانع‌کننده وزیر خط مش و شهرسازی در گردهمایی استیضاح , ق

ادامه مطلب  

مجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید  

آزمون نظام مهندسیمجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید سر انجام مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خویش به وزیر منش و شهرسازی اعتماد دوباره کرد و به دنبال آن پزشک آخوندی برای ششمین‌بار درین دولت مورد تایید نمایندگان منزل ملت قرار گرفت . کد خبر : 8580 مورخ نشر : یک شنبه ۱ اسفند ۹۵ - ۴ : ۴۳ ب . ظ به نقل از خبر ها نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , روز جاری نمایندگان مجلس پس از شنیدن پاسخ‌های قانع‌کننده وزیر خط مش و شهرسازی در گردهمایی استیضاح , ق

ادامه مطلب  

مجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید  

آزمون نظام مهندسیمجلس قاطعانه به حقانیت آخوندی رای مثبت بخشید سر انجام مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خویش به وزیر منش و شهرسازی اعتماد دوباره کرد و به دنبال آن پزشک آخوندی برای ششمین‌بار درین دولت مورد تایید نمایندگان منزل ملت قرار گرفت . کد خبر : 8580 مورخ نشر : یک شنبه ۱ اسفند ۹۵ - ۴ : ۴۳ ب . ظ به نقل از خبر ها نظام مهندسی ( akhbarmohandesi . ir ) , روز جاری نمایندگان مجلس پس از شنیدن پاسخ‌های قانع‌کننده وزیر خط مش و شهرسازی در گردهمایی استیضاح , ق

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

٣٥٢  

با این که همیشه فکر مى کردم خیلى کار ضایعى باشه، الان دارم فکر مى کنم چه خوب مى شد یکى یه وب مى نوشت فقط واسه من:)) یعنى مخاطبش فقط من بودم:) خل شدم:))على دو سه روز دیگه امتحان داره.من یه کم دیوونه م اما همیشه حس و حال امتحان رو دوس داشتم و دارم.مثل بازى مى مونه برام:))پ.ن : امروز تولد بیانسه س.عجیبه که مى دونم:)))

ادامه مطلب  

ثبت نام از درخواست کنندگان کمپانی در امتحان جذب کشاورزی  

محمد نعمتی بابیان این که این امتحان دوم شهریورماه برگزار و نتایج آن یک هفته بعداز برگزاری امتحان از روش وبسایت مذکور اعلام میگردد افزود : کلیه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بایستی دارنده کارت عضویت تمدید شده از این اداره باشند و در شرایطی‌که افرادی دارنده این کارت نباشند می توانند با مراجعه بدین وبسایت کارت عضویت خویش را تمدید نمایند . او انگیزه از برگزاری این امتحان را به کار گیری فارغ التحصیلان حوزه‌های متعدد در بخش کشاورزی دانست و اظه

ادامه مطلب  

فروشگاه اینترنتی لباس | خرید اینترنتی لباس | لباس ترک | لباس مردانه | لباس مجلسی  

فروشگاه اینترنتی لباس | خرید اینترنتی لباس | لباس ترک | لباس مردانه | لباس مجلسی
فروشگاه اینترنتی لباس | خرید اینترنتی لباس | لباس ترک | لباس مردانه | لباس مجلسی
تاثیری که ملاقات اول با هر کسی در ذهن ایجاد می‌کند
بسیار مهم است. بخش مهمی از این تاثیر به خاطر نوع پوشش می‌باشد.
یک لباس مناسب و شیک می‌تواند تصویر بسیار مناسبی از شما در ذهن مخاطبتان ایجاد کند.
چیزی که در نگاه اول قبل از صحبت و معاشرت دیده می‌شود لباسی است که بر تن دارید
و علاوه بر این

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1