گسترش مثل دل که پاک است زبان بی باک است  

برچسپ ها: مثل دل که پاک است زبان بی باک است, معنی مثل دل که پاک است زبان بی باک است, مفهوم مثل دل که پاک است زبان بی باک است, مثل دل که پاک است زبان بی باک است چه معنی دارد, گسترش مثل دل که پاک است زبان بی باک است, گسترش شعر مثل دل که پاک است زبان بی باک است

 گسترش مثل دل که پاک است زبان بی باک است
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

حدتو بدون!  

به نظرم آدم وقتی سوالی رو از کسی می پرسه، باید منتظر باشه که ممکنه جواب ناخوشایندی هم دریافت کنه...
من سعی کردم از کسی سوالی رو نپرسم و به نظرم اومده اگه طرف خودش بخواد، بهم میگه...
قبل از اینکه از کسی سوالی رو بپرسم از خودم می پرسم اگه بهت جواب داد به تو چه؟ آیا جواب منطقی براش داری؟
و اگه داشتم می پرسم...
به نظرم حد و مرز آدما رو جواب همین سوال به تو چه مشخص می کنه...
درسته که در مقام پاسخگو، سعی می کنم نگم به کسی به تو چه و تا جایی که یادمه ام نگفتم!


ادامه مطلب  

من، او، دغدغه  

حالم بدهشاید هم خوبه
نمی‌دونم
درگیرم با خودم، با وظیفه ای که خون شهدا برگردنم گذاشته، با بی تفاوتی ، بی دغدغگی، با...
به خون‌هایی فکر می‌کنم که هر روز برزمین ریخته میشود تا این انقلاب حفظ شود. و من وسط این انقلاب، این امنیت ، این جمهوری اسلامی، بی دغدغه ایستاده ام و حواسم به هیچی نیست
جواب این خونها را چگونه باید داد
جواب اشک کودک‌ها
جواب تنهایی و بی کسی زنها
خدایا من چه کنم؟
پ ن: ماجرای نیمروز رو چند بار باید دید. عمیق

ادامه مطلب  

مراقب زبان مان باشیم  

حواسمان باشد که....
با زبان می شود مسخره کرد...با زبان میشود روحیه داد
با زبان میشود ایراد گرفت...با زبان میشود تعریف کرد
با زبان میشود دل شکست...با زبان میشود دلداری کرد و دل به دست آورد
با زبان میشود آبرو برد...با زبان میشود آبرو خرید
با زبان میشود جدایی انداخت....با زبان میشود آشتی و صلح برقرار کرد
با زبان میشود آتش زد...با زبان میشود آتش خاموش کرد
پس مراقب زبانمان باشیم همیشه...

ادامه مطلب  

مراقب زبان مان باشیم  

حواسمان باشد که....
با زبان می شود مسخره کرد...با زبان میشود روحیه داد
با زبان میشود ایراد گرفت...با زبان میشود تعریف کرد
با زبان میشود دل شکست...با زبان میشود دلداری کرد و دل به دست آورد
با زبان میشود آبرو برد...با زبان میشود آبرو خرید
با زبان میشود جدایی انداخت....با زبان میشود آشتی و صلح برقرار کرد
با زبان میشود آتش زد...با زبان میشود آتش خاموش کرد
پس مراقب زبانمان باشیم همیشه...

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

جواب این پرسش!  

...سلام بنظرتون جواب این سؤال بنده چیه؟مادر بزرگ مادری من سال ها پیش بخاطر بیماری ام اس فوت شدنپدر بزرگم دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون فرزند دارن ( دایی ها و خاله م )و اما سؤال من اینه که آیا همسرمم به نامادری مادرم _ که به دایی هام محرمن _ محرمه ؟منتظر جوابتون هستمجوابوبزودیا خودم میذارمنکته :این یه محک برای اطلاعات عمومی بازدید کننده های وبلاگه لازم به ذکره که جواب خودم جزء جواب های اشتباه بود

ادامه مطلب  

زیبا ترین جواب...  

زیبا ترین جواب...
 استاد فاطمی نیا: مولوی تمثیل آورده است که فردی نشسته بود و "یاربّ" می‌گفت.
شیطان بر او ظاهر می‌شود و می‌گوید: تابه حال این همه "یاربّ" گفته‌ای، چه فایده داشته است!؟
 مرد دلش شکست و از دعا کردن منصرف شد و خوابید.
شب کسی به خواب او آمد و گفت چرا دیگر "یاربّ" نمی‌گویی!؟
 جواب داد: چون جوابی نمی‌شنوم و می‌ترسم از درگاه خدا مردود باشم، پس چرا دعا بکنم!؟
 گفت خدا مرا فرستاده است تا به تو بگویم این "یاربّ" گفتن‌هایت همان لبّیک و جواب

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

نشد بیام تک تک رمز رو بگم !  

بسم الله مهربون :)
رمز پست "یعنی دوباره کنکوری شدم"  رو برمیدارم الان و سعی میکنم بدون رمز بنویسم :) فقط خواهش میکنم سوالایی مث چرا میخوای دوباره کنکور بدی؟ مگه محروم نیستی ؟ میخوای انصراف بدی؟ مگه پزشکی چشه ؟ تو اصن دانشجو هستی ؟ میرسی بخونی؟ و غیره نپرسید :) من قبلا تک تک این سوالات رو جواب دادم :) اگه هم خواننده ی قدیمی باشید که خب جواب همه رو میدونید دیگه :)
+ببخشید بابت کامنت های پست قبل که تایید نشدن ، بعضی پست ها موقتن :) جواب کامنت هارو وبلاگ

ادامه مطلب  

جواب بازی هوشی تیچ  

 پاسخ بازی هوشی تیچ

بازی هوشی تیچ اندروید,جواب بازی هوشی تیچ,جواب بازی هوشی تیچ اندروید,جواب های کامل بازی هوشی تیچ,پاسخ بازی هوشی تیچ,پاسخ های بازی هوشی تیچ آخرین ورژن
الف) هوش انگلیش
صفحه ی 1
1. عیدی2. سیب3. آبی4. کار5. توکا6. طوطی7. کادو8. کاسبی9. ایوان
صفحه ی 2
1. افطار2. دوردور3. انسان4. استنباط5. کاچو6. اصطبل7. سیرابی8. بیدار9. اسمارتیس
صفحه ی 3
1. کافر2. دبی3. کیوان4. نیوتن5. دعا6. رو در وایسی7. کاکتوس8. بینی9. سینی
صفحه ی 4
1. شلوار2. کشتی3. پیریز4. هاشم بیا آ

ادامه مطلب  

دقیقا کجایی؟  

سلام
دلمان برایتان تنگ است.
از خودتان برایمان بنویسید.
پ.ن: نظرات برای این مطلب رو تائید نمی کنم. به خودتون خصوصی جواب میدم.
بعدا نوشت: دوستان عزیزی که ادرس وبلاگ نذاشتید، من چطوری جوابتونو بدم اخه. دوست مهربانی که راجع به زبان سوْال داشتین، لطفا یه ادرس از خودتون برای من بذارید.

ادامه مطلب  

دقیقا کجایی؟  

سلام
دلمان برایتان تنگ است.
از خودتان برایمان بنویسید.
پ.ن: نظرات برای این مطلب رو تائید نمی کنم. به خودتون خصوصی جواب میدم.
بعدا نوشت: دوستان عزیزی که ادرس وبلاگ نذاشتید، من چطوری جوابتونو بدم اخه. دوست مهربانی که راجع به زبان سوْال داشتین، لطفا یه ادرس از خودتون برای من بذارید.

ادامه مطلب  

دقیقا کجایی؟  

سلام
دلمان برایتان تنگ است.
از خودتان برایمان بنویسید.
پ.ن: نظرات برای این مطلب رو تائید نمی کنم. به خودتون خصوصی جواب میدم.
بعدا نوشت: دوستان عزیزی که ادرس وبلاگ نذاشتید، من چطوری جوابتونو بدم اخه. دوست مهربانی که راجع به زبان سوْال داشتین، لطفا یه ادرس از خودتون برای من بذارید.

ادامه مطلب  

دقیقا کجایی؟  

سلام
دلمان برایتان تنگ است.
از خودتان برایمان بنویسید.
پ.ن: نظرات برای این مطلب رو تائید نمی کنم. به خودتون خصوصی جواب میدم.
بعدا نوشت: دوستان عزیزی که ادرس وبلاگ نذاشتید، من چطوری جوابتونو بدم اخه. دوست مهربانی که راجع به زبان سوْال داشتین، لطفا یه ادرس از خودتون برای من بذارید.

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

۸۸-یکشنبه-۱۹-۶-۹۶  

زنگ.پیام.پیامک..خوندم و نگران شدم..موقعیت تماس نداشتم.نمیخاستم نگرانیم‌هم انتقال بدم.سعی کردم خونسرد جواب بدم و بعد طی تماس جویا بشم.فقط دلخوش به اینکه اول پیام «منم خوبم عزیزم » بودم.پیامک و تماسمو جواب نداد...میدونم الان خیلی خسته است..هوووف...باید جواب میدادم وقتی زنگ زد..یعنی باید متوجه میشدم..باید میبودم و میدیدم تماسشو...اخه چه وقت حموم رفتن بود؟؟؟؟؟دوست عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم و خاطرت برام عزیزه:)امیدوارم حالت خوب باشه..

ادامه مطلب  

از اشتباهات مکرر و عذاب آور بنده!  

جایزه رفتاری که از خجالت انجامش چند متر در زمین آب شوی هم تعلق می گیرد به آنجایی که فروشنده بوتیک که خب مردی جوان است صدایت میزند «خانم؟»، و تو هم با این زبان وامانده ات، ناخودآگاه و از روی عادت جواب می دهی «جانم؟» 
بار چندم است را نمی دانم!  بروم بمیرم.

ادامه مطلب  

از اشتباهات مکرر و عذاب آور بنده!  

جایزه رفتاری که از خجالت انجامش چند متر در زمین آب شوی هم تعلق می گیرد به آنجایی که فروشنده بوتیک که خب مردی جوان است صدایت میزند «خانم؟»، و تو هم با این زبان وامانده ات، ناخودآگاه و از روی عادت جواب می دهی «جانم؟» 
بار چندم است را نمی دانم!  بروم بمیرم.

ادامه مطلب  

از اشتباهات مکرر و عذاب آور بنده!  

جایزه رفتاری که از خجالت انجامش چند متر در زمین آب شوی هم تعلق می گیرد به آنجایی که فروشنده بوتیک که خب مردی جوان است صدایت میزند «خانم؟»، و تو هم با این زبان وامانده ات، ناخودآگاه و از روی عادت جواب می دهی «جانم؟» 
بار چندم است را نمی دانم!  بروم بمیرم.

ادامه مطلب  

شیخ ابراهیم بابویه  

به نام خداسلسله مباحث روحانیت دارابکلاطی دو سال گذشته تا اکنون سعی مداوم نموده ام تا عُلما و روحانیت روستای دارابکلا _این بزرگان و مفاخران ماندگار محل مان_ را به اختصار معرفی کنم تا سهم و نکلیفم را نسبت به حقّی که آنان برگردنمان دارند کمی اَدا کرده باشم. همۀ آن نوشته ها در وبلاگ دیگرم «روحانیت دارابکلا: اینجا» بایگانی و قابل دسترسی ست.اینک امروز یکی دیگر از کسانی که به نحوی در سلسله روحانیت روستای دارابکلا جای دارد، معرفی می کنم یعن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1